طرح ساماندهی و هماهنگی جلسات فرهنگی و قرآنی در کاشمر

به گفته آقای علی عطار، این طرح در راستای ساماندهی و هماهنگی بین جلسات قرآنی شهرستان و به منظور آشنایی هر چه بیشتر اعضای این جلسات با یکدیگر می باشد.

وی در ادامه افزود: هدف از این طرح اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان به صورت یکنواخت می باشد.

همچنین در این طرح برنامه هایی از قبیل اردوهای دسته جمعی و اهدافی جهت یکپارچه شدن برگزاری مناسبات مذهبی اعم از شهادت، ولادت و … پیشبینی شده است.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!