برگزاری روز مزرعه پنبه در کاشمر

به گزارش سایت کاشمری، مراسم روز مزرعه پنبه با حضور کارشناسان ترویج و پنبه کاران ۱۹ شهرستان خراسان رضوی در کاشمر برگزار شد .

دراین مراسم که در ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور اجرا شد محققین ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر، نوآوریها و دست آوردهای جدید خود را در محل مزرعه در اختیار کشاورزان و مروجین استان قرار دارند.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!