انتقاد فرماندار از ساخت وسازهای غیرمجاز شهر کاشمر

حسن فتحی نیا فرماندارشهرستان کاشمر با توجه به ساخت وسازهای غیرمجاز درحاشیه شهر کاشمر از اقدامات دستگاههای متولی که دراین زمینه کم کاری نموده اند انتقاد کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کاشمر که برروی گسل درونه واقع شده ، اینگونه ساخت وسازها را که بدون توجه به اصول مهندسی ساخته می شود و درهنگام بروز حادثه خسارات جبران ناپذیر مالی وجانی برای مردم درپی خواهد داشت را نگران کننده دانست واز کلیه دستگاههای اجرایی خواست تا از ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری نموده ونظارت بیشتری اعمال نمایند.

فرماندارکاشمر گفت ساخت وسازهای بی رویه وغیرمجاز باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد وافزود : باتوجه به امکانات واعتبارات محدود شهرداری اگر این روند ادامه داشته باشد عدم بهره مندی همشهریان از خدمات دهی مناسب شهرداری رادربرخواهد داشت .

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!