پایان مبارزه بیولوژیک در انارستانهای کاشمر

مدیر جهادکشاورزی کاشمر اعلام کرد : عملیات تولید و رهاسازی زنبور پارازیتوئید تریکوگراما برای کاهش خسارت کرم گلوگاه انار دراین شهرستان با موفقیت پایان یافت.

مهندس محمد صوابی افزود:در اجرای این پروژه بیش از هشتصد میلیون عدد زنبور تریکوگراما در دوازده نوبت در باغات طرف قرارداد شهرستانهای کاشمر،
خلیل آباد،بردسکن و فیض آباد رهاسازی گردید وی به کلیه انارکاران توصیه نمود جهت حصول نتیجه بهتر بایستی پس از پایان برداشت، محصول کلیه انارهای پوسیده درسطح باغات جمع آوری و سوزانده شوند.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!