برپایی پایگاههای اطلاع رسانی بیماری ایدز در کاشمر

همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز ، مرکز بهداشت کاشمربا همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان در راستای آموزش مردم درخصوص ایدزاقدام به برپایی سه پایگاه اطلاع رسانی در سطح شهرستان نمودند

توزیع تراکت و پمفلت آموزشی در این پایگاهها و آموزش به مراجعه کنندگان در جهت آگاه سازی از بیماری ایدزاز برنامه های این پایگاهها بود.

همچنین در این روز توسط امدادگران هلال احمر تعداد ۴۰۰۰ تراکت آموزشی به صورت مراجعه حضوری در بین کلیه مغازه های سطح شهرستان توزیع شد.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!