زادآوری قوچ و میش اوریال در سایت تکثیر کاشمر

دومین نسل قوچ و میش اوریال در سایت تکثیر کاشمر واقع در منطقه پیرعلیا متولد شد. به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: سایت تکثیر قوچ اوریال با توجه به این که قوچ اوریال از گونه حیوانات حمایت و حفاظت شده و بزرگ ترین قوچ ایرانی است، از سال ۸۷ راه اندازی شد.
آقامیری ادامه داد: اولین نسل قوچ و میش اوریال سال گذشته و با تولد ۶ بره تکثیر شد و امسال نیز تاکنون ۳بره متولد شده و احتمال تولد۴بره دیگر نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: سایت تکثیر قوچ و میش اوریال در داخل منطقه شکار ممنوع سیدمرتضی کاشمر واقع شده و کار تکثیر با یک قوچ ۳ میش آغاز شد.
آقامیری با بیان این که قوچ و میش اوریال مختص منطقه شمال کشور و شمال خراسان رضوی است، افزود: مساحت محل مورد نظر برای تکثیر قوچ و میش در فاز اول ۲هکتار در نظر گرفته شد و در صورت تصویب اعتبار و همکاری سایر نهادهای مرتبط در فاز دوم ۲۰هکتار فنس کشی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی گفت: راه اندازی این سایت تکثیر علاوه بر این که موجب پرورش، زادآوری و رهاسازی قوچ و میش اوریال می شود، می تواند کمک شایانی به صنعت گردشگری و جلوگیری از انقراض نسل این گونه جانوری بسیار زیبا کند.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!