برگزاری کارگاه آموزشی ملی آفات انار در کاشمر

روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ کارگاه آموزشی آفات انار در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر برگزار گردید.

در این کارگاه که رؤسا و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی؛  سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ؛ فرماندار کاشمر و کارشناسان و باغداران انارکار استان های خراسان رضوی و جنوبی حضور داشتند؛ ابتدا دکتر محمدرضا رمضانی مقدم رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر به مدعوین خیر مقدم گفتند. سپس دکتر حسین توکلی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و مهندس امیرکلالی فرماندار کاشمر در مورد اهمیت انار سخنرانی نمودند.

در ادامه مهندس محمد سیرجانی در مورد مدیریت مبارزه با آفات انار و دکتر حسین فرازمند در مورد یافته های جدید جهت کنترل آفات انار مطالبی ارائه نمودند و برای  شرکت کنندگان در کارگاه در باغ انار روشهای مبارزه با آفات انار و طریقه حذف پرم با پرچم زدای دستی را توضیح دادند. برگزار کنندگان این کارگاه، ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر ،اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی  کاشمر و شرکت کیمیا سبزآور بودند.

توسط: محمد سیرجانی

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!