بازدید کارشناس وزارت بهداشت در دانشکده پرستاری کاشمر

معاون دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،بهداشت و تخصص وزارت بهداشت و درمان از دانشکده پرستاری شهرستان کاشمر بازدید کرد .
دکتر طالب از امکانات و اقدامات انجام شده در دانشکده پرستاری این شهرستان بازدید و در جریان امور قرار گرفت .
وی در نشستی که با حضور دکتر غلامی – مدیر شبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر و دکتر مرتضوی -معاون درمان و معاون آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری کاشمر_ اقدامات صورت گرفته در این شهرستان را مطلوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با توجه به پتانسیلها و پیگیریهایی که از سوی مسئولان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر و همچنین عنایتی که ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شهرستان کاشمر خواهند داشت شاهد تأسیس دیگر رشته های پایه پزشکی و بهداشتی در این شهرستان باشیم.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!