کنفرانس سرم تراپی در اطفال در کاشمر برگزار گردید

در راستای ارتقاء و بروز رسانی دانش کارکنان ،کنفرانس سرم تراپی در اطفال ویژه کلیه پزشکان عمومی ،پرستاران و ماماهای شبکه بهداشت ودرمان کاشمر ،در محل سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر برگزار گردید.
در این جلسه دکتر مهدیه موسوی متخصص اطفال شبکه بهداشت و درمان کاشمر مطالب آموزشی در این خصوص را به حاضرین در جلسه ارائه نمود.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!