برگزاری جلسه توجیهی – آموزشی سل در مرکز بهداشت کاشمر

در راستای آموزش و ترویج راههای مبارزه با بیماری سل جلسه آموزشی-توجیهی جهت رابطین بهداشتی تحت عنوان رابطین بهداشتی و بیماری سل در محل مرکز بهداشت کاشمر برگزار گردید.

در این جلسه مطالب و جزوات آموزشی تهیه شده به اربطین ارائه شد و تعداد پانزده هزار برگ پمفلت اموزشی در خصوص بیماری سل در اختیار رابطین قرار گرفت تا با مراجعه به خانواده های تحت پوشش و توزیع و اموزش آن شهروندان را نسبت به اهمیت آگاهی نسبت به این بیماری ،راههای شیوع و درمان آن ،آگاه سازند.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!