کمیته اطلاع رسانی پزشک خانواده شهری درکاشمر برگزار شد

مهدی محمودی رییس ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری درجلسه کمیته اطلاع رسانی پزشک خانواده شهری گفت :هدف اصلی این برنامه سلامت مردم است .

وی اظهارداشت این طرح درنخستین سطح خدمات عهده دار ارایه مدیریت خدمات سلامتی است واز نتایج این طرح کاهش بسیاری از هزینه ای دارو ودرمان دریک فاصله زمانی کوتاه درکشور خواهد بود.

مهدی محمودی خاطرنشان کرد هریک از شما باید مبلغ این طرح باشید وهرخدمتی که می توانید انجام دهید واز تمام امکاناتی که دراختیار دارید برای اطلاع رسانی وتشویق مردم استفاده نمایید .

وی با تاکید براستفاده از ظرفیتهای همه دستگاههای اجرایی برای اطلاع رسانی عمومی برگزاری نشست وجلسه توجیهی با اصناف حوزه های علمیه وپایگاههای مقاومت بسیج را بسترها ی بسیار خوبی برای اطلاع رسانی دانست وخواستار تبیین طرح برای این حوزه ها شد.

سرپرست فرمانداری کاشمر دربخشی از صحبتهای خود از افرادی که از هم اکنون نسبت به تخریب وایجاد یاس دربین مردم مبنی بر پیش پا افتاده بودن طرح گلایه کرد وافزود این طرح عظیمی است که به قطع یقین ماهها وحتی سالها کارکارشناسی برای ان انجام شده است ودرراستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری صورت گرفته است.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!