شهردار کاشمر: ۹۵ درصد اجرای ممیزی املاک کاشمر انجام گرفته است

شهردار کاشمر گفت: ۹۵ درصد اجرای ممیزی املاک کاشمر انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیل پناه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۲ هزار پرونده املاک به روزرسانی و ممیزی املاک آنها انجام گرفته است.

وی گفت: ۹۰ درصد کار اجرای طرح اتوماسیون اداری نیز در دوایر شهرداری شامل درآمد، شهرسازی، امور حقوقی، املاک دبیرخانه و دوایر انجام شده تا پبت ممیزی املاک به خوبی انجام گیرد

شهردار کاشمر با بیان اینکه انجام کار ممیزی املاک با اتوماسیون اداری همزمان صورت گرفته است، افزود: فقط جهت ممیزی املاک دو ناحیه دیگر که شامل حدود ۱۰ هزار پرونده بوده در حال بررسی می باشد

وی گفت: جهت ثبت ممیزی املاک، برنامههای مورد نیاز سیستمهای رایانه دوایر به صورت کلی به بهرهبرداری رسیده است.و برنامه های ویژه و متناسب با تخصص و نیاز دایرههای مختلف جهت اجرای طرح اتوماسیون تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه شناسایی املاک و مستغلات تجاری و مسکونی با متراژ دقیق و نقشه برداری در این دوره انجام شده، بیان کرد: امیدواریم با همکاری پرسنل اداری شهرداری و تلاشهای فراوان آنان جهت اجرای طرح اتوماسیون اداری، روز به روز شاهد بهبود روند پاسخگویی به مردم کاشمر و افزایش سطح رضایتمندی آنان از مجموعه مدیریت خدمات شهری باشیم.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!