برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اسکرین اختلالات تکاملی کودکان در شهرستان کاشمر

dr.ghaemiدکتر مجتبی قائمی معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت کاشمر از برگزاری کارگاه آموزشی نحوه اسکرین اختلالات تکاملی کودکان در شهرستان کاشمر خبر داد .

 

دکتر قائمی گفت: این کارگاه با حضور کلیه پزشکان و ماماهای مراکز شهری و اعضای تیم سلامت و همچنین ارائه مطالب توسط دکتر مهدیه مو سوی متخصص اطفال شهرستان و کارشناس کودکان ،مباحث مربوط به اهمیت تکامل ، اصول غربالگری و نحوه انجام تست غربالگری و همچنین نحوه اجرای آن در سیستم بهداشتی ارائه گردید .

 

وی خاطر نشان کرد : جلسات فوق الذکر با همکاری مسئول واحد سلامت و مربیان مرکز آموزش بهورزی شهرستان و کارشناس کودکان جهت کاردانهایبهداشتی و بهورزان شهرستان در شش روزبه صورت دوره پودمانی نیزبر گزار گردید.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!