کاهش ۱۱درصدی ماموریتهای تصادفی در اورژانس شهری

شهد – خبرگزاری مهر: کاهش ۱۱ درصدی ماموریتهای تصادفی در اورژانس شهری کاشمر و برنامه ریزی اعضای شورای شهر کلات به منظور استفاده از ظرفیت های گردشگری عناوین دو خبر از شهرستانهای خراسان رضوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شبکه بهداشت ودرمان کاشمر از کاهش ۱۱درصدی ماموریتهای تصادفی در اورژانس شهری کاشمر خبر داد.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شبکه بهداشت ودرمان کاشمر از کاهش ۱۱درصدی ماموریتهای تصادفی در اورژانس شهری کاشمر خبر داد

محمد جواد یزدانی از افزایش ۷٫۱درصدی ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ شهرستان کاشمر در شش ماهه نخست سال ۹۲نسبت به مدت مشابه در سال۹۱ اشاره کرد و اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال ۹۲ تعداد ۳۸۲۷مورد ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ صورت گرفته که در سال۹۱  این تعداد ۳۵۷۲مورد بوده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت: از کل ماموریتهای شش ماهه نخست سال ۹۲ تعداد ۳۰۰۵ ماموریت در اورژانس شهری بوده که ۲۱۹۱ ماموریت غیر تصادفی و ۸۱۴مورد تصادفی بوده است و همچنین ۸۲۲ماموریت توسط پایگاههای اورژانس ۱۱۵ جاده ای صورت گرفته که از این تعداد ۵۵۱مورد غیر تصادفی و ۲۷۱مورد تصادفی بوده است

.

یزدانی با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی ماموریت های تصادفی در اورژانس شهری شهرستان در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۱، تصریح کرد: ۸۱۴ ماموریت های تصادفی در پایگاه اورژانس شهری صورت پذیرفته است که  این ماموریتها در مدت مشابه آن در سال گذشته تعداد۹۱۵مورد بوده است که نشان از کاهش ۱۱درصدی ماموریتهای تصادفی در پایگاههای اورژانس شهری در کاشمر است.

 

وی با بیان اینکه استاندارد کشور برای رسیدن به محل حادثه در ماموریت های شهری ۸دقیقه و ماموریت های جاده ای ۱۵ دقیقه است گفت: متوسط مدت زمان رسیدن اورژانس ۱۱۵کاشمر به صحنه حادثه در ماموریت های شهری ۴ دقیقه و در ماموریت های جاده ای ۱۴تا ۱۵ دقیقه است

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!