کمک جمعی از کارکنان مرکز بهداشتی و درمانی ریوش به این مرکز

salamat1دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان و سرپرست دانشکده پرستاری کاشمر از کمک سی و یک میلیون ریالی خیرین و مسئولان به مرکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی شهر ریوش خبر داد.
دکتر یزدانی گفت:بهسازی واحد دندان پزشکی مرکز بهداشتی درمانی شهر ریوش با هزینه بالغ بر سی و یک میلیون ریال از محل جذب کمک های خیرین و مسئولان بخش صورت گرفته است.
مدیر شبکه بهداشت ودرمان کاشمر گفت :قسمتی از منابع مالی از محل بخشداری و بخشی دیگر توسط همکاران در این بخش ازجمله دکتر ابراهیمی مسئول داروخانه شهر ریوش،دکتر خوشدل دندانپزشک شهر ریوش و دکتر رحمانیان مسئول مرکز بهداشتی ودرمانی ریوش و همچنین آقایان سجادی،فدایی،برهانی ،حسن زاده ،رمضانی و بیدل صورت گرفته است.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!