موفقیت ۹۶٫۶درصدی دو بهورز کاشمری در ترویج زایمان طبیعی

dr-yazdani-001دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کاشمر از موفقیت دو بهورز کاشمری شاغل در خانه های بهداشت روستاهای بخش کوهسرخ کاشمر خبر داد .
دکتر یزدانی گفت:طی بازدید به عمل آمده از خانه بهداشت روستاهای موشک و علی آباد در بخش کوهسرخ کاشمر و بررسی شاخص زایمان های انجام شده در این روستاها، در روستای موشک از ۱۳زایمان صورت گرفته از ابتدای سال ۹۲ ۱۲زایمان بصورت طبیعی و یک زایمان به لحاظ شرایط مادر باردار بصورت سزارین انجام شده و در روستای تولا نیز از ۱۶ زایمان انجام شده از ابتدای سال ۹۲تا ابتدای آذر ماه، تنها یک مورد سزارین انجام شده و ۱۵ زایمان دیگر بصورت طبیعی صورت گرفته است.
دکتر یزدانی ضمن قدردانی از زحمات این بهورزان در ترویج زایمان طبیعی در بین مادران باردار در این روستاها گفت:بهورزان در نقاط روستایی نقش محوری در خصوص مسائل بهداشتی و انجام مراقبتهای اولیه بهداشتی را بر عهده دارند و اگر در راستای ترویج زایمان طبیعی به گروه هدف، اطلاع رسانی دقیق و کامل صورت پذیرد، نقش موثری در سلامت مادران و بالطبع توسعه پایدار جامعه، ایفا می نمایند.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!