خیر کاشمری بیست میلیون ریال به بیمارستانهای کاشمر کمک نمود

salamat1مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر از کمک بیست میلیون ریالی خیر کاشمری به بیمارستانهای این شهرستان خبر داد.

محمدجواد یزدانی گفت : خیر نیکوکار شهرستان آقای حاج محمد علی برهانی در اقدامی خدا پسندانه مبلغ بیست میلیون ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان کاشمر اهدا نمودند.  

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر در خصوص خاطر نشان کرد: مبلغ اهدایی خیر گرانقدر صرف خرید تجهیزان جهت  بخش ICUبیمارستان شهید مدرس(ره) کاشمر شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر با قدردانی از این  عمل پسندیده خیر کاشمری خاطر نشان کرد: شهروندان و هموطنان عزیز  می توانندکمکهای نقدی خود را  به  شماره حساب ۰۲۲۴۰۰۲۴۰۰۰۰۲ نزد بانک ملی ایران و یا شماره حساب ۴۶۱۰نزد صندوق قرض الحسنه همت کاشمر به نام مجمع خیرین سلامت واریز نمایند و هرگونه  سوال ویا پیشنهادی را با شماره تلفن ۰۵۳۲۸۲۴۰۰۴۹ دفترمجمع خیرین سلامت کاشمرمطرح نمایند و یا به آدرس ،کاشمر خیابان امام خمینی (ره) شبکه بهداشت و درمان کاشمردفتر مجمع خیرین سلامت مراجعه نمایند.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!

آخرین ارسال ها