قابل توجه کارفرمایان محترم ،مدیران ادارات دولتی

IMAGE635114530134661094-240x137اطلاعیه اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر مربوط به نحوه  انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی و پیمانکاران در شهرستان کاشمر
با عنایت به مکاتبات انجام شده و قوانین و مقررات مربوطه ، در زمان انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی و پیمانکاران رعایت موارد زیر الزامی بوده و در صورت عدم اقدام ، موضوع در سال جاری با جدیتی از طرف این اداره پی گیری خواهد شد :
۱- شرکت های خدماتی ، با هر تعداد نیرو ، ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به استناد ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار می باشد .
۲- کلیه پیمانکاران و شرکت های خدماتی ، به استناد آیین نامه امور ایمنی پیمانکاران ، می بایست دارای صلاحیت ایمنی از ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بوده و چگونگی رعایت نکات ایمنی و مسئولیت اجرای آن ، در قرارداد به وضوح مشخص شده باشد .
همچنین پیمانکاران ساختمانی نیز ملزم به استفاده از کارگران دارای کارت مهارت در رشته مربوطه بوده و کارفرمایان باید بر این نکته هم نظارت کافی داشته باشند .
بدیهی است به استناد ماده ۱۳ قانون کار رعایت نکات فوق بر عهده کارفرما ( مقاطعه دهنده ) بوده و در صورت عدم اجرای آن ، باید شخصاً نسبت به تأدیه حقوق کارگران پیمانکار و یا جبران خسارات و ضرر و زیان وارد شده به آنها اقدام نماید .
ماده‌ ۱۳قانون کار ـ در مواردی‌ که‌ کار از طریق‌ مقاطعه‌ انجام‌ می‌یابد ، مقاطعه‌دهنده‌ مکلف‌ است‌ قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به ‌نحوی‌ منعقد نماید که‌ در آن‌ مقاطعه‌کار متعهد گردد که‌ تمامی‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را در مورد کارکنان‌ خود اعمال‌ نماید .
تبصره‌ ۱ـ مطالبات‌ کارگر جزء دیون‌ ممتازه‌ بوده‌ و کارفرمایان‌ موظف‌ می‌باشند بدهی‌ پیمانکاران‌ به‌ کارگران‌ را برابر رأی‌ مراجع‌ قانونی‌ از محل‌ مطالبات‌ پیمانکار، منجمله‌ ضمانت‌ حسن‌ انجام‌ کار، پرداخت‌ نمایند.
تبصره‌ ۲ـ چنانچه‌ مقاطعه‌دهنده‌ بر خلاف‌ ترتیب‌ فوق به‌ انعقاد قرارداد با مقاطعه‌ کار بپردازد و یا قبل‌ از پایان‌ ۴۵ روز از تحویل‌ موقت‌، تسویه‌ حساب‌ نماید، مکلف‌ به‌ پرداخت‌ دیون‌ مقاطعه‌ کار در قبال‌ کارگران‌ خواهد بود.

ماده‌ ۴۹ قانون کار ـ به‌منظور استقرار مناسبات‌ صحیح‌ کارگاه‌ با بازار کار در زمینه‌ مزد و مشخص‌ بودن‌ شرح‌ وظایف‌ و دامنه‌ مسئولیت‌ مشاغل‌ مختلف‌ در کارگاه‌ ، کارفرمایان‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ موظف‌اند با همکاری‌ کمیته‌ طبقه‌بندی‌ مشاغل‌ کارگاه‌ و یا موسسات‌ ذیصلاح‌ طرح‌ طبقه‌بندی‌ مشاغل‌ را تهیه‌ کنند و پس‌ از تأیید وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ به‌ مرحله‌ اجراء درآورند .
ماده‌ ۵۰ قانون کار ـ چنانچه‌ کارفرمایان‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در مهلت‌های‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ مشاغل‌ کارگاه های‌ خود را ارزیابی‌ نکرده‌ باشند وزارت‌ کار و امور اجتماعی ‌، انجام‌ این‌ امر را به‌ یکی‌ از دفاتر موسسات‌ مشاور فنی‌ ارزیابی‌ مشاغل‌ و یا اشخاص‌ صاحب‌ صلاحیت‌ ( موضوع‌ تبصره‌ ۲ ماده‌ ۴۹ ) واگذار خواهد کرد .
کارفرمایان محترم می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر ، با شماره تلفن ۱-۸۲۲۲۹۷۰ داخلی ۳ ، با بازرسان کار این اداره تماس حاصل نمایند .
علی اکبر اسماعیل پناه
رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!