معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان کاشمر بازدید کرد .

دکتر حمید رضا بهرامی معاون بهداشتی دانشگاه، به همراه دکتر درخشان مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت،دکتر جویا مدیر گروه مبارزه با بیماریها، دکتر احمدیان مدیر گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس با حضور در شهرستان کاشمر از نزدیک در جریان روند خدمات بهداشتی و درمانی این شهرستان قرار گرفت.

در این بازدید دکتر محمد جواد یزدانی مدیر سرپرست دانشکده پرستاری وشبکه بهداشت و درمان کاشمر، با تبریک آغاز هفته سلامت گزارشی از وضعیت موجود شبکه و شاخصهای عملکردی ارائه کرد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان کاشمر به اتفاق مسئولان واحدهای ستادی نیز گزارشی از وضعیت شاخصهای عملکردی حوزه کاری خود را در سال ۹۲ و برنامه های پیش روی این حوزه در سال چدید و همچنین نقاط قوت و قابل بهبود حوزه بهداشتی شهرستان کاشمر را بیان نمودند.

در ادامه معاون بهداشتی دانشگاه و معاونین وی ضمن بررسی روند اجرای برنامه ها،توصیه ها و ارشادات لازم را ارائه و دستورات لازم در خصوص رفع هر چه سریعتر مشکلات بهداشتی مردم و اهتمام ویژه به امر سلامت راکار قرار دادند.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!