انتقاد رئیس شورای شهر کاشمر از شرکت های آب، برق و گاز

خراسان رضوی –
رئیس شورای شهر کاشمر در جلسه علنی این شورا با انتقاد از شرکت های آب، برق و گاز خواستار همکاری بیشتر آن ها با مجموعه مدیریت شهری شد. مهندس سیدحسین حسینی گفت: بر اساس قانون، معابر شهری متعلق به شهرداری بوده و ملک شهرداری محسوب می شود بنابراین شرکت های خدماتی مانند آب، برق و گاز در ملک شهرداری لوله گذاری می کنند.وی افزود: اگر شهرداری برای اجرای یک پروژه شهری مجبور به جابه جا کردن شبکه ها و خطوط انتقال آب و گاز و برق باشد این شرکت ها از شهرداری مطالبه هزینه جابه جایی می کنند در صورتی که آنها در ملک شهرداری اقدام به لوله گذاری کرده و به شهرداری هزینه یا اجاره ای پرداخت نکرده اند.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!