کمپین عیدانه کاشمر، حتما بخوانید و نشر دهید

“کاشمر،شهرمن است شهرفرشتگان”
نوروز را برای کسانی که مقصدشان کاشمر است، خاطره سازکنیم.امسال همه باهم و در حرکتی بیادماندنی و زیبا نشان میدهیم که اگر بخواهیم میتوانیم.
پس بکمک هم کاری میکنیم کارستان،با رعایت آنچه که خوب است ازجمله:

۱_باهم وبویژه بامسافران عزیز مهربان باشیم و لبخندمان وآرزوی سرخوشی را بدرقه راهشان کنیم.
۲_در دادن آدرس های خواسته شده،حتی الامکان کمکشان کنیم و وقت بگذاریم.
۳_کاسبان عزیز وبازاریان محترم شهر، چون همیشه نشان دهیم منصف هستیم و هوای همه را داریم.
۴_در رسیدگی،نظافت و پاکیزگی و زیبایی شهر، با نهادهای مربوطه و بویژه شهرداری محترم همکاری کنیم.
۵_مراقب حضور در نانوایی ها باشیم.اگر نوبتمان را بآنها ندادیم،برخورد خوب و مهربانانه حداقل کاری است که خرجی ندارد و البته بسیار تاثیرگذاراست.
۶_در جایگاهای سوخت بویژه، با یکدیگر و بویژه میهمانان عزیز مهربان تر از گذشته باشیم تا شگفت زده شوند از این همه مهربانی.
۷_در مواقع اضطرار وضرورت یاریگر یکدیگرباشیم. خودروی تک سرنشین جابرای کمک دارد.
۸_هرکس در حد بضاعتش و بسهم خودش جشن عاطفه ها و نیکوکاری راه بیندازد.
۱۰_قوانین راهنمایی و رانندگی را بنحو احسن رعایت کنیم تا پلیس همراه تر و خوشحال تری داشته باشیم و مسافر را خوشحال از شهرمان راهی کنیم.
۱۱_حتما خود را ملزم کنیم در هنگام چراغ قرمز، پشت خط عابر پیاده توقف کنیم. همه اعمال ما از سوی مسافران عزیز رصد می شود.نشان دهیم شهرمان قانون مند است.
۹_قبل عید وبویژه درایام عید از نیازمندان آشنا غافل نشویم و نشویم.
۱۰_حواسمان به فضای سبزشهرمان باشد.آن ها حتما نیاز به مراقبت دارند.
۱۱_در صورت دیدن خطایی از کسی، یادآوری وتذکر با مهربانی و روی خوش بهترین و زیباترین والبته تاثیرگذارترین کار است.
۱۳_هرگزبا وسیله نقلیه در پیاده رو ظاهر نشویم.
۱۴_باحیوانات مهربان تر از گذشته باشیم.
۱۵_درمناطق ییلاقی،حفظ نظافت و اکوسیستم طبیعی سرلوحه کارمان باشد.

بامید داشتن شهری آبادتروزیباتر، شهروندی خلاق تر و فرهیخته تر ومهربان تر.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!