تولید ۶۴۰ تن بذر پنبه کرک زدایی شده در کاشمر

امسال با ورود بیش از ۸۳۰ تن بذر پنبه کرکدار به کارخانه لینترگیری کاشمر ، ۶۴۰ تن بذر دلینته (کرک زدایی شده) استحصال شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرجهاد کشاورزی کاشمر گفت:کارخانه لینتر گیری بذر پنبه شهرستان کاشمر با تولید ۶۴۰ تن بذر پنبه کرک زدایی شده در کاشمرعملکرد ۳تن در ساعت یکی از چهار کارخانه موجود تولید کننده بذر پنبه درکشور است که در حال حاضر مهمترین کارخانه تامین کننده این نوع بذر شمرده می شود.

ابوالقاسم موسوی افزود: بذرهای پنبه وارد شده پس از عملیات لینترگیری به سایر استانها بارگیری و حمل می شود.

وی گفت: هر تن بذر پنبه حدود ۱۵ تا ۲۰درصد کرک دارد و پس از انجام عملیات های شیمیایی و مکانیکی توسط راکتور کارخانه بذرهای عاری از کرک بدست می آید.

لینترگیری از بذور پنبه با هدف کاهش میزان بذر مصرفی ، افزایش درصد سبز بذور ، امکان کاشت مکانیزه وامکان ضدعفونی برای جلوگیری از شیوع آفات و بیماریها انجام می شود.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!