درخواست از وزیر برای توقف خاموشی در روستاها

نماینده کاشمر ،خلیل آباد و بردسکن گفت:طی نامه ای به وزارت نیرو خواستار لغو خاموشی کلیه روستاها و صنایع دام و طیور وابسته در منطقه ترشیز و یا جبران خسارات ناشی از خاموشی در این منطقه شدم.

دکتر بهروز بنیادی در ادامه به قدس آنلاین تصریح کرد: در این نامه به صراحت اعلام کردم که خاموشی مستمر و بدون برنامه مدون چاه موتور ها در روستاها آسیب زیادی به فعالیت کشاورزی و دامداری روستانشینان زده و موجب ضرر و زیان مالی زیاد کشاورزان و صاحبان صنایع دام و طیور گردیده است که این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد کشور نگرانی ایجاد بحرانهای جدید را به وجود آورده است.
وی افزود:وزارت نیرو یا باید خاموشی در کلیه روستاها و صنایع دام و طیور وابسته را لغو کند و یا جبران خسارات ناشی از این اقدام و طراحی بسته حمایتی برای کشاورزان و دامداران روستایی را در نظر بگیرد.
بنیادی اظهار داشت: قطعی نامنظم برق در روستا ها و چاه موتورهای کشاورزی، محصولات این منطقه را دچار آسیب زیادی کرده است.زیرا اغلب محصولات این منطقه در شرایط کنونی در مرحله نهایی هستند و این خاموشی ها لطمات زیادی به کشاورزان آن هم در شرایط اقتصادی فعلی خواهد زد.

نظرتان را بنویسید

عضویت ایمیلی

خبرنامه پایگاه اطلاع رسانی کاشمر این امکان را برای شما فراهم میکند تا به وسیله ثبت آدرس ایمیل خود در کادر زیر از آخرین مطالبی که در سایت منتشر میشود، مطلع شوید!