دکتر محمد جواد پریزاده در همایش هفته سلامت در کاشمر گفت:

دکتر محمد جواد پریزاده در همایش هفته سلامت در کاشمر گفت:

بعضی از افراد در جامعه یاد ندارند از خودشان مراقبت کنندو نیازهای سلامتی خود را نمی دانند.


 

 دکتر محمد جواد پریزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در همایش هفته سلامت در شهرستان کاشمر به شعار هفته سلامت در ایران اشاره نمود و گفت:بعضی از افراد در جامعه یاد ندارند از خودشان مراقبت کنند و نیازهای سلامتی خود را نمی دانند به عنوان مثال استفاده از کلاه ایمنی در راکبین موتور سیکلت یک نوع خود مراقبتی است و راکبی که از کلاه ایمنی استفاده نمیکند، هنوز یاد نگرفته است از خودش در مقابل خطرات احتمالی مراقبت نماید.

دکتر پریزاده گفت:بین نیاز و تقاضای سلامتی در جامعه ،فاصله وجود دارد تا نتوانیم فرد را به عنوان متقاضی وادار به انجام کار کنیم ،فاصله بین نیاز و تقاضا پر نمی شود. در این راستا با آموزش باید آنقدر آگاهی فرد را در مورد هدف باید بالا ببرد، تا بتوانیم باور او را عوض کنیم .به عنوان مثال : در راکبین موتور سوار، ارزش کلاه ایمنی را در پیشگیری از ضربه مغزی نهادینه کنیم ،در این صورت خود افراد اگر به فکر سلامتی خود باشند تقاضا برای کلاه هم زیاد میشود.

وی به نهادینه شدن واکسیناسیون در جامعه اشاره نمود و گفت:در گذشته برای واکسیناسیون در روستاها ،به درب منازل مراجعه میکردیم و مردم نیازهای بهداشتی را بی چون و چرا قبول نداشتند وبیماریهای فلج اطفال، وبا، سل، کزاز، دیفتری و… نیز زیاد بود. با آموزش و اطلاع رسانی و نهادینه کردن باور استفاده از واکسن در جامعه، امروز شاهدیم که اگر یک روز واکسن در یک مرکزبهداشتی در مانی و یا خانه بهداشت روستایی وجود نداشته باشد ،مردم معترض شده و به مسئولین شهرستانی و رسانه ها اعتراض و شکایت خود را نسبت به نبود واکسن اطلاع می دهند.و این جای بسی خوشحالی است که آگاهی افراد را برای نیازهای سلامتی شان به این حد رسیده است .

وی گفت: اطلاع رسانی جزءوظایف اصلی رسانه های جمعی و محلی و مسئولین یک جامعه است که باید نگرش و باور مردم را نسبت به مسئله خود مراقبتی در حوزه سلامت افزایش دهند.

دکتر پریزاده گفت:خود مراقبتی زمانی ارزش پیدا میکند که با یک وسیله افراد را هدایت کرد به سمت احتیاجات و نیازهای سلامتی ،با تغییر رفتار و باور ها، تا حدی که بتواند آن چیزهایی که برای سلامتی او واجب است خودش انجام دهد و نیازش به پزشک کمتر شود.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.