طرح بسیج همگام با کشاورز در ۴۰ روستای کاشمر اجرا می شود

محمد صوابی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این طرح با هدف کمک به کشاورزان در راستای ارتقای کیفی محصولات با بهره گیری از کارشناسان مجرب بسیجی اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح در هر روستا یک کارگروه علمی کشاورزی تشکیل می شود که اعضای آن متشکل از مسول بسیج سازندگی، رییس شورای اسلامی روستا، کارشناس کشاورزی معرفی شده از شرکت معین بسیج سازندگی و یک کشاورز نمونه و خبره از همان روستا می باشد.

او اظهار داشت: طرح ˈبسیج همگام با کشاورزˈ به دنبال بهره وری در بخش کشاورزی است که در چهار شهرستان استان از جملهکاشمر با همکاری مجموعه های ذیربط اجرا می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.