مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان: مشکلات درمانگاه تامین اجتماعی کاشمر را قبول دارم

مدیر درمان تامین اجتماعی استان: مشکلات درمانگاه تامین اجتماعی کاشمر را قبول دارم.

مشکلات درمانگاه تامین اجتماعی کاشمر را قبول دارم.مدیر درمان تامین اجتماعی استان در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی کاشمر با بیان این مطلب گفت: ۲ میلیون بیمه شده از ۲۸ میلیون بیمه شده کشور در استان خراسان رضوی وجود دارد و حدود ۵/۲ درصد کل بیمه شدگان استان در کاشمر هستند. دکتر رضازاده ارائه خدمات درمانی را تنها یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان دانست و گفت: افتخار داریم که خدمات درمانی اولین خدمتی است که شخص بیمه شده دریافت می کند. وی گفت: از دوران قبل از تولد تا پس از فوت و نیز هزینه های کفن ودفن و پرداخت مستمری، هزینه هایی است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.مدیر درمان تامین اجتماعی با تاکید بر این که ایجاد و راه اندازی مرکز ملکی توسط قانون گذار سطح بندی و تعریف شده است، اظهار داشت: بر اساس این قانون شهرستان هایی که بیمه شدگان اصلی و تبعی آن زیر ۲۰ هزار نفر هستند مجاز به ساختن مرکز ملکی نیستند و مراکز بهداشت و درمان و مراکز غیر مستقیم به ارائه خدمات می پردازند. رضازاده گفت: در شهرستان هایی هم که تعداد بیمه شدگان بین ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر است سازمان مکلف است که درمانگاه سطح یک یا درمانگاه عمومی احداث کند.

جلسه مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان این که در شهرستان هایی که بیش از ۴۰ هزار بیمه شده وجود دارد سازمان در آن شهرستان درمانگاه سطح ۲ یا تخصصی احداث می کند، افزود: بیمارستان تامین اجتماعی تنها در شهرستان هایی احداث می شود که تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی آن بیش از ۱۰۰ هزار نفر باشند. دکتر رضازاده تصریح کرد: درمانگاه شهرستان کاشمر در سال های آغاز فعالیت تعداد بیمه شدگان آن زیر ۴۰ هزار نفر بوده است و از زمانی که تعداد بیمه شدگان آن افزایش یافته درمانگاه به سطح ۲ یا تخصصی ارتقاء یافته و هم اکنون با ۳ پزشک عمومی، ۲ دندانپزشک، داروساز، آزمایشگاه، پزشک متخصص اطفال و داخلی، تزریقات و پانسمان تجهیز و به ارائه خدمات به بیمه شدگان مشغول است.مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان این که تفاوت چشمگیر تعرفه دولتی و خصوصی سبب افزایش تعداد مراجعه کنندگان به تامین اجتماعی شده است، افزود: شورای عالی، سازمان های بیمه کننده را ملزم کرده که اگر قرار است ۷۰ درصد هزینه درمان را سازمان بیمه گر پرداخت کند همان تعرفه دولتی حساب شود و هزینه این تفاوت بر عهده فرد بیمه شده است واین قانون برای تمام سازمان های بیمه گر یکسان است. وی ادامه داد: البته به دلیل همین تفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی به استثناء شهر کاشمر که به دلایلی مانند خشکسالی و سرمازدگی که اتفاق افتاد استقبال از درمان مستقیم چشمگیر بوده طوری که بیش از سطح استان و حتی کشور بود. دکتر رضازاده با اشاره به ۸۶ هزار مورد ویزیت انجام شده در ۹ ماهه ابتدای سال در درمانگاه کاشمر گفت: تعداد ویزیت شدگان در این مدت در شهرستان کاشمر نسبت به شهرستان های گناباد و قوچان بالاتر است. همچنین از لحاظ اعتباری که در سال گذشته در این شهرستان هزینه شده کاشمر رتبه دوم جذب اعتبار را در سطح استان به خود اختصاص داده است. وی با بیان این که اعتبارات شهرستان های استان در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ از رشد ۳۵ درصدی و در شهرستان مشهد از رشد ۳۶ درصدی برخوردار بوده اظهار داشت: رشد اعتبارات درمانگاه کاشمر در این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین استان و شهرستان مشهد بالاتر است و در مجموع پس از شهرستان های تایباد و سرخس رتبه سوم را در رشد اعتبارات به خود اختصاص داده است. مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی با تاکید بر این که دولت با افزایش اعتبارات به شهرستان های محروم توجه ویژه ای دارد یادآور شد: دولت اعتبارات شهرهای برخوردار را کمتر کرده و اعتبارات شهرستان های محروم را افزایش داده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.