بافتهای حاشیه نشین در شهر حذف نشدنی اما قابل کنترل است

جعفر سلیمانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با تزریق خدمات به بافتهای حاشیه نشین نمی توان آنها را مهار کرد، لذا باید با همگرایی شرکت های خدماتی و پشتیبانی، مجموعه کمیسیون های مرتبط، نسبت به کاهش و کنترل این پدیده اقدام نمود.

وی گفت: از مساحت هزار و ۴۱۶ هکتاری شهر کاشمر، ۳۰۳ هکتار یعنی یک چهارم مساحت آن بافت فرسوده است و با توجه به نزدیک بودن گسل درونه اگر زلزله ای با قدرت زلزله آذربایجان شرقی یا طبس و بم در کاشمر اتفاق بیفتد، شاهد خسارات بسیار سنگین و تلفات بیش از آنها خواهیم بود به طوری که تمام منازل مسکونی فرسوده و ساختمان های غیرمجاز فاقد پروانه فرو خواهند ریخت.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد ساختمان های شهر کاشمر در برابر بار افقی ناپایدار هستند، بیان کرد: در آمارگیری سال ۱۳۵۵ با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت مساحت شهر ۲۳۸ هکتار بود اما اینک که جمعیت سه برابر شده مساحت شهر به شش برابر یعنی هزار و ۴۱۶ هکتار رسیده است.

شهردار کاشمر گفت: هم اکنون در شهر کاشمر چهار نوع بافت فرسوده داریم که شامل بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی به میزان ۶.۵۹ هکتار، بافت فرسوده میانی ۲۸.۹۱ هکتار، بافت فرسوده روستایی ۷۹.۸۴ هکتار و بافت فرسوده حاشیه ۹۱.۶۷ هکتار است که در بخش حاشیه شهر اگر چه ساخت و سازهای جدید صورت می گیرد، اما فرسوده به شمار می روند.

وی بر رعایت استانداردها و قوانین ساختمان سازی تأکید کرد و افزود: شهروندان باید در ساخت و ساز ها بیش از هر چیز به فکر ایمنی و استحکام بنا باشند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.