شکارچیان غیر مجاز در کاشمر به یکهزار و ۹۰۰روزمجازات حبس محکوم شدند

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشمر گفت: چهار متخلف شکار و صید در منطقه شکار ممنوع سید مرتضی به تحمل مجازات یکهزا رو ۹۰۰ روز حبس محکوم شدند.

مهدی جمعه پور روز سه شنبه با بیان این مطلب افزود: متخلفان به جرم شروع بشکار و حین دوربین کشی مشاهده و پس از تعقیب و گریز به دام افتادند.

وی ادامه داد: متخلفان به علت شروع به شکار ، تمرد از مأمور قانون، حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز ،حمل سلاح سرد و شکار غیر مجاز دورأس گونه حمایت شده قوچ وحشی وحشی دستگیر شدند.

جمعه پور یادآورشد: متخلف نخست به جرم شکار غیر مجاز قوچ وحشی به تحمل سه سال حبس، دومین متخلف به جرم حمل و نگهداری فشنگ چهار پاره به دوسال حبس و سومین متخلف به جرم شروع به شکار به ۹۱ روز حبس و آخرین متخلف دستگیر شده نیز به همان جرم به تحمل یک ماه حبس محکوم شدند.

رئیس حفاظت محیط زیست کاشمر ضمن ابراز خرسندی از آراء قابل تقدیر صادره دادگاه عمومی بخش کوهسرخ، اظهار داشت: رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید درمحاکم تجدید نظر استان خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.