گزارش موارد کودک آزاری در کاشمر افزایش یافته است

‘علیرضا حقجو’ روز سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت ۱۶ مهر ‘روز جهانی کودک’ گفت: در شش ماه نخست امسال ۱۰ مورد کودک آزاری به مرکز فوریتهای اجتماعی بهزیستی کاشمر اطلاع داده شد که نسبت به مدت مشابه پارسال چهار مورد افزایش یافته است.

وی گفت: تنها ۵۰ درصد کودک آزاریها به ما اطلاع داده می شود لذا آمار آن بسیار بیشتر است.

رییس اداره بهزیستی کاشمر افزود: شایعترین روش کودک آزاری سوءاستفاده از کودکان در انجام کارهایی همچون تکدیگری، خرید و فروش مواد مخدر و مشاغل سخت همچون کار در کوره های آجرپزی است.

وی گفت: ۲۰ درصد این گروه از کودکان در تکدیگری و ۳۰ درصد در خرید و فروش مواد مخدر مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.

او در ادامه اظهارداشت: بیش از ۵۰ درصد تماسها با اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است پدیده ای که مسائل اجتماعی، سطح فرهنگ، میزان تحصیلات و بنیه مالی در وقوع آن نقش دارد.

رییس اداره بهزیستی کاشمر گفت: برخی خانواده ها تنبیه کودکان را حق خود می دانند در حالی که ‘اورژانس اجتماعی’ با حکم قضایی حق دارد به اینگونه مسائل وارد شود.

وی افزود: با توجه به پیشینه فرهنگی برخی والدین و آموزشهای سنتی که در گذشته دیده اند بعضا تحمل پذیرش مسائل جدید را ندارند و همین موجب بروز رفتارهایی از سوی والدین می شود که روح و جسم کودک را می آزارد.

او گفت: تحصیلات مانعی برای جلوگیری از کودک آزاری نیست زیرا گاه در خانواده هایی که سطح سواد کم است پدیده کودک آزاری هم کمتر است ولی قطعاً درآمد کمتر، مشکلات اجتماعی، اعتیاد و سایر ناسازگاریها موجب کودک آزاری می شود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.