به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر٬ احمد غزنوی صبح امروز در پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر کاشمر اظهار داشت: از ۲۳ میلیارد تومان اعتبارات بودجه‌ای شهرداری حدود ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون در نیمه نخست امسال محقق شده است که از این مبلغ حدود ۳ میلیارد در حوزه عمرانی و حدود ۴ میلیارد صرف هزینه‌های جاری شهرداری شده است.

وی با تقدیر از زحمات شهردار کاشمر در انجام پروژه‌های زیر بنایی در سطح شهر افزود: خوشبختانه در بحث طرح‌های عمرانی٬ پروژه‌ها بر اساس برنامه٬ اصول و به صورت زیربنایی در حال انجام است که با ادامه این روند شاهد اجرای پروژه‌های ماندگاری خواهیم بود که نیاز به بازنگری و صرف هزینه‌های بعدی نیست.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه انجام کارهای زیربنایی در کوتاه مدت مشاهده و رؤیت نیست، خاطر نشان کرد: به عنوان نمایندگان مردم باید به دنبال برنامه‌ها و پروژه‌های سازنده و تأثیرگذار در سطح شهر باشیم.

وی با بیان اینکه سرانه هر شهروند در شهرهایی مانند کاشمر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است، یادآور شد: برای محقق شدن این سرانه باید بودجه شهرداری با بیش از دو برابر افزایش به ۵۰ میلیارد تومان برسد.

غزنوی با اشاره به اینکه شهردار کاشمر با رایزنی و پیگیری‌های انجام شده اقدامات خوبی در حوزه مالی شهرداری رخ داده است، تصریح کرد: جذب حدود ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و اعتبارات ماده ۱۸۰ در اختیار نماینده در زمان رکود و اختصاص ندادن اعتبار اقدامی قابل تحسین است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت محقق شدن بودجه امسال شهرداری٬ مطابق با وضعیت حدود ۲۰ میلیارد تومان به اعتبارات سال آینده شهرداری اضافه می‌شود، گفت: همه اعضای شورای شهر به عنوان یک بازو باید شهرداری را کمک کنیم تا بتواند ضمن محقق کردن بودجه٬خدمات خوبی در بخش‌های مختلف مدیریت شهری به شهروندان ارائه دهد.

مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کاشمر با بیان اینکه اجرای پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید در اولویت شهرداری قرار گیرد، گفت: اگر چه رکودی که شکل گرفته یک زنگ خطر تهدید جدی در حوزه شهری است؛ اما این رکود می‌تواند فرصت مناسبی باشد که شهر مطابق اصول شهرسازی ساخته شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر٬ احمد غزنوی صبح امروز در پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر کاشمر اظهار داشت: از ۲۳ میلیارد تومان اعتبارات بودجه‌ای شهرداری حدود ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون در نیمه نخست امسال محقق شده است که از این مبلغ حدود ۳ میلیارد در حوزه عمرانی و حدود ۴ میلیارد صرف هزینه‌های جاری شهرداری شده است.

وی با تقدیر از زحمات شهردار کاشمر در انجام پروژه‌های زیر بنایی در سطح شهر افزود: خوشبختانه در بحث طرح‌های عمرانی٬ پروژه‌ها بر اساس برنامه٬ اصول و به صورت زیربنایی در حال انجام است که با ادامه این روند شاهد اجرای پروژه‌های ماندگاری خواهیم بود که نیاز به بازنگری و صرف هزینه‌های بعدی نیست.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه انجام کارهای زیربنایی در کوتاه مدت مشاهده و رؤیت نیست، خاطر نشان کرد: به عنوان نمایندگان مردم باید به دنبال برنامه‌ها و پروژه‌های سازنده و تأثیرگذار در سطح شهر باشیم.

وی با بیان اینکه سرانه هر شهروند در شهرهایی مانند کاشمر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است، یادآور شد: برای محقق شدن این سرانه باید بودجه شهرداری با بیش از دو برابر افزایش به ۵۰ میلیارد تومان برسد.

غزنوی با اشاره به اینکه شهردار کاشمر با رایزنی و پیگیری‌های انجام شده اقدامات خوبی در حوزه مالی شهرداری رخ داده است، تصریح کرد: جذب حدود ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و اعتبارات ماده ۱۸۰ در اختیار نماینده در زمان رکود و اختصاص ندادن اعتبار اقدامی قابل تحسین است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت محقق شدن بودجه امسال شهرداری٬ مطابق با وضعیت حدود ۲۰ میلیارد تومان به اعتبارات سال آینده شهرداری اضافه می‌شود، گفت: همه اعضای شورای شهر به عنوان یک بازو باید شهرداری را کمک کنیم تا بتواند ضمن محقق کردن بودجه٬خدمات خوبی در بخش‌های مختلف مدیریت شهری به شهروندان ارائه دهد.

مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کاشمر با بیان اینکه اجرای پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید در اولویت شهرداری قرار گیرد، گفت: اگر چه رکودی که شکل گرفته یک زنگ خطر تهدید جدی در حوزه شهری است؛ اما این رکود می‌تواند فرصت مناسبی باشد که شهر مطابق اصول شهرسازی ساخته شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر٬ احمد غزنوی صبح امروز در پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر کاشمر اظهار داشت: از ۲۳ میلیارد تومان اعتبارات بودجه‌ای شهرداری حدود ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون در نیمه نخست امسال محقق شده است که از این مبلغ حدود ۳ میلیارد در حوزه عمرانی و حدود ۴ میلیارد صرف هزینه‌های جاری شهرداری شده است.

وی با تقدیر از زحمات شهردار کاشمر در انجام پروژه‌های زیر بنایی در سطح شهر افزود: خوشبختانه در بحث طرح‌های عمرانی٬ پروژه‌ها بر اساس برنامه٬ اصول و به صورت زیربنایی در حال انجام است که با ادامه این روند شاهد اجرای پروژه‌های ماندگاری خواهیم بود که نیاز به بازنگری و صرف هزینه‌های بعدی نیست.

این عضو شورا با تاکید بر اینکه انجام کارهای زیربنایی در کوتاه مدت مشاهده و رؤیت نیست، خاطر نشان کرد: به عنوان نمایندگان مردم باید به دنبال برنامه‌ها و پروژه‌های سازنده و تأثیرگذار در سطح شهر باشیم.

وی با بیان اینکه سرانه هر شهروند در شهرهایی مانند کاشمر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است، یادآور شد: برای محقق شدن این سرانه باید بودجه شهرداری با بیش از دو برابر افزایش به ۵۰ میلیارد تومان برسد.

غزنوی با اشاره به اینکه شهردار کاشمر با رایزنی و پیگیری‌های انجام شده اقدامات خوبی در حوزه مالی شهرداری رخ داده است، تصریح کرد: جذب حدود ۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و اعتبارات ماده ۱۸۰ در اختیار نماینده در زمان رکود و اختصاص ندادن اعتبار اقدامی قابل تحسین است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت محقق شدن بودجه امسال شهرداری٬ مطابق با وضعیت حدود ۲۰ میلیارد تومان به اعتبارات سال آینده شهرداری اضافه می‌شود، گفت: همه اعضای شورای شهر به عنوان یک بازو باید شهرداری را کمک کنیم تا بتواند ضمن محقق کردن بودجه٬خدمات خوبی در بخش‌های مختلف مدیریت شهری به شهروندان ارائه دهد.

مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر کاشمر با بیان اینکه اجرای پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید در اولویت شهرداری قرار گیرد، گفت: اگر چه رکودی که شکل گرفته یک زنگ خطر تهدید جدی در حوزه شهری است؛ اما این رکود می‌تواند فرصت مناسبی باشد که شهر مطابق اصول شهرسازی ساخته شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.