کاهش ۲۵ درصدی تولید انار در کاشمر

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با بیان اینکه سرمای زمستان سال گذشته و بهار امسال سبب کاهش تولید انار در سال زراعی جاری شده است گفت: پیش بینی می شود امسال تولید انار ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

سید ابوالقاسم موسوی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در کاشمر اظهار داشت: همزمان با فصل پاییز کار برداشت انار از سطح ۶۳۰ هکتار باغات بارور شهرستان آغاز شد.

وی با بیان اینکه سرمای زمستان سال گذشته و بهار امسال سبب کاهش تولید انار در سال زراعی جاری شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود امسال تولید انار ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی[۲] کاشمر با تاکید بر اینکه پایین بودن قیمت انار تولیدی کاشمر که از ارقام ارزشمند و صادراتی است سبب نارضایتی انارکاران در این شهرستان شده است تصریح کرد: پیش بینی می شود از سطح باغات انار کاشمر ۱۳ هزار و ۲۳۰ تن انار برداشت شود.

موسوی با اشاره به اینکه میانگین قیمت فروش انار ۱۳ هزار ریال است، یادآور شد: به طور متوسط ۱۷۲ میلیارد ریال به عنوان درآمد ناخالص عاید انارکاران کاشمر می شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.