انتقاد رئیس شورای شهر کاشمر از شرکت های آب، برق و گاز

خراسان رضوی –
رئیس شورای شهر کاشمر در جلسه علنی این شورا با انتقاد از شرکت های آب، برق و گاز خواستار همکاری بیشتر آن ها با مجموعه مدیریت شهری شد. مهندس سیدحسین حسینی گفت: بر اساس قانون، معابر شهری متعلق به شهرداری بوده و ملک شهرداری محسوب می شود بنابراین شرکت های خدماتی مانند آب، برق و گاز در ملک شهرداری لوله گذاری می کنند.وی افزود: اگر شهرداری برای اجرای یک پروژه شهری مجبور به جابه جا کردن شبکه ها و خطوط انتقال آب و گاز و برق باشد این شرکت ها از شهرداری مطالبه هزینه جابه جایی می کنند در صورتی که آنها در ملک شهرداری اقدام به لوله گذاری کرده و به شهرداری هزینه یا اجاره ای پرداخت نکرده اند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.