شهرفروشی به چه قیمت؟

گرچه در سالهای اخیر شوراییان و شهرداری سعی براین دارند که مشاغل پر رفت و امد از جمله مطب پزشکان و داروخانه ها و صنوف وابسته پزشکی را از خیابان اصلی شهر به مکانی کم تردد منتقل کنند اما نمیتوان سیاست یک بام و دوهوا این عزیزان را انکار کرد
از یکسو بر طبل حل مشکل ترافیک خیابان امام میکوبند و از سوی دیگر با صدور پروانه های چندین طبقه بدون پارکینگ یا پارکینگهای که بعد از ساخت به ثمن بخس و بهای اندک مجدد به مسکونی و تجاری تبدیل میشوند معتقدند ساخت چنین پروژه های باعث پیشرفت شهر میگردد(این در حالی است که ابتدا از انان تعهد گرفته میشود اما پس از ساخت این تهعدها به دست فراموشی سپره میشود و هیچ کس نیز پیگیر این تخلفات نیست)
شهروندان نیز از نزدیک بارها این مورد را مشاهده کردند و زبان به انتقاد گشودند اما تنها چیزی که ندیدند گوش شنوایی برای شنیدن بوده است و به قولی (((گوش اگر گوش منو ناله اگر ناله تو آنچه البته به جای نرسد فریاد است))).
ساخت و سازهای که با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی پروانه گرفتندو عقب نشینی در ان رعایت نشده ویا هیچ خبری از پارکینگ ان نیست و اگر هست باز اتومبیل های این عزیزان که الحمدلله کم هم نیست همچنان موجبات مزاحمت برای شهروندان را در پی دارد
نمونه بارز آن بانک ایران زمین در مقابل پارک شهید عسکری میباشد
اگر چه این عزیان معتقدند که این عدم عقب نشینی کاملا قانونی و اصولی میباشد اما همشهریان معتقدند این توجیهی بیش نیست و این بانک بایستی همانند سایر اهالی ان محله مجبور به عقب نشینی میشد
همنین شنیده ها حاکی از موافقت برای ساختمانها ده طبقه در این خیابان به بهانه پیشرفت شهر میباشد این دوستان اگر واقعا معتقد به پیشرفت شهر میباشند و نظرشان این است که با ساخت ساختمان ده طبقه خدمتی را به شهر انجام دادند و قرار است ان را در کارنامه خود به عنوان برگ زرینی ثبت کنند این پروژه ها را در سایر خیابانها خصوصا بلوار سید مرتضی اعمال کنند که در غیر اینصورت اینکار نه تنها شهر فروشی و ضایع کردن حقوق شهروندان میباشد بلکه برا همیشه موجبات نارضایتی مردم از ایشان را به دنبال دارد.در پایان از شورای محترم وشهردار عزیز تقاضا داریم با توجه به اعتمادی که بین شورا وشهرداری و مردم برقرار شده از این اعتماد استفاده کنند و یکبار برای همیشه جلوی افراد سود جو و با نفوذ را با تخریب این ساختمانها بگیرند تا دیگر هیچ فردی جرات پیدا نکند بین مردم و مسولین سلب اعتماد کند .

2 دیدگاه
  1. پارتی پول و پررویی

  2. باسلام. در تایید فرمایشات نویسنده محترم ساختمان های پزشکی ابتدا با مجوز پارکینگ ساخته میشوند اما بعد به نام داروخانه ،آزمایشگاه و عناوین مختلف مرتبط با صنف پزشکی با بهای تجاری فروخته یا به اجاره واگذار میشود و این درحالیست که بیماران و ساکنان حوالی این ساختمان هاهرکدام به نحوی دچار مشکل ازدحام و ترافیک هستند .نمونه این ساختمان ها ساختمان دکتر شفیعی و ساختمان دکترقانعی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.