برگزاری جلسه کمیسیون بند ۵ مجموعه سینمایی شهرداری

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشمر: در راستای قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر برگزاری کمیسیون های ویژه سالنهای سینما ، روز سه شنبه ۱۰شهریور ماه ۹۴ ساعت ۹ صبح جلسه کمیسیون بند ۵ مجموعه سینمایی شهرداری کاشمر با حضور ناصرنبی زاده معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی- شهردار کاشمر- کارشناس امور سینمایی وسمعی بصری استان واعضای کمیسیون مربوطه در محل شهرداری کاشمر برگزار گردید.در این جلسه نبی زاده معاون هنری و سینمایی اداره کل همراه با شهردار کاشمر و اعضای کمیسیون از محل ساختمان در حال بازسازی مجموعه سینمایی کاشمربازدید کردند و بعداز تایید کمیسیون جهت تکمیل و تجهیز این مجموعه و بهره برداری عمومی اقدام خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.