لیست شعبات اخذ رای در حوزه انتخابیه کاشمر

ستاد انتخابات شهرستان کاشمر دراجرای ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وماده ۵۶ ایین نامه اجرایی انتخابات لیست وادرس ۹۴ شعبه اخذ رای در شهرستان کاشمر را منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی کاشمر۲۴ ، در این اگهی امده است به اطلاع کلیه کسانی که به استناد ماده ۲۷ قانون انتخابات حق شرکت در انتخابات را دارند، برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در تاریخ روز جمعه ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۸:۰۰ بعد از ظهر با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به یکی از شعب ثبت نام و اخذرأی مشروح زیر مراجعه نموده و پس از ثبت نام، رأی خود را در صندوق رأی بیندازند .

۱ – بخش مرکزی و شهر مرکز شهرستان
شعبه ثابت شماره ۱ واقع در شهر کاشمر به نشانی کاشمر –بلوار سید مرتضی امام زاده سید مرتضی
شعبه ثابت شماره ۲ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلوار سید مرتضی اداره راه و شهرسازی
شعبه ثابت شماره ۳ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلوار سید مرتضی –اداره جهاد کشاورزی
شعبه ثابت شماره ۴ واقع در شهر کاشمر به نشانی میدان شهیدغلامی اداره منابع طبیعی کاشمر
شعبه ثابت شماره ۵ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان خرمشهرمدرسه فضیلت
شعبه ثابت شماره ۶ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان شهید چمران- مرکزبهداشت
شعبه ثابت شماره ۷ واقع در شهر کاشمر به نشانی میدان آزادی دبیرستان امام خمینی(ره)- ویژه خواهران
شعبه ثابت شماره ۸ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان فاطمیه مدرسه شهید بهشتی (طالقانی )
شعبه ثابت شماره ۹ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان حیدری مدرسه کیمنش
شعبه ثابت شماره ۱۰ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان ۱۵ خردادشهرداری کاشمر
شعبه ثابت شماره ۱۱ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان قائم – تکیه مهدیه
شعبه ثابت شماره ۱۲ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان قائم دبیرستان عفاف
شعبه ثابت شماره ۱۳ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان قائم – کوچه امام حسن مجتبی (ع) – دبیرستان حضرت زینب(ع)
شعبه ثابت شماره ۱۴ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان باقری- دبیرستان شهید باقری
شعبه ثابت شماره ۱۵ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان قائم کتابخانه کوثر
شعبه ثابت شماره ۱۶ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان قائم – کوچه امام رضا (ع) – مدرسه مسلم ابن عقیل
شعبه ثابت شماره ۱۷ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان قائم هنرستان سینا
شعبه ثابت شماره ۱۸ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان نیازمند مدرسه ۱۵ خرداد
شعبه ثابت شماره ۱۹ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان شهیدترابی مدرسه فرهنگ
شعبه ثابت شماره ۲۰ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان ۱۷ شهریور حسینیه حسینی
شعبه ثابت شماره ۲۱ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان ۱۷شهریورمدرسه شهیدترابی
شعبه ثابت شماره ۲۲ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان رازی -مدرسه فخر نبوی
شعبه ثابت شماره ۲۳ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلوارشاهد آرامگاه شهیدمدرس
شعبه ثابت شماره ۲۴ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان امام موسی صدرمدرسه ابتدایی شاهدمعمار
شعبه ثابت شماره ۲۵ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان مدرس حسینیه ابوالفضلی
شعبه ثابت شماره ۲۶ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان امام خمینی شبکه بهداشت ودرمان
شعبه ثابت شماره ۲۷ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان امام خمینی(ره) کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
شعبه ثابت شماره ۲۸ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان بهبودی – خانه ریاضیات
شعبه ثابت شماره ۲۹ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلوارمطهری مدرسه آیت ا… خامنه ای (نمونه امین)
شعبه ثابت شماره ۳۰ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلوارمطهری خیابان ۱۳ آبان دبیرستان نمونه دانش
شعبه ثابت شماره ۳۱ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلواربسیج مدرسه سمیه
شعبه ثابت شماره ۳۲ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان دادگستری – حسینیه موسی بن جعفر(ع)
شعبه ثابت شماره ۳۳ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلوارجمهوری اسلامی مدرسه شهید توانگر
شعبه ثابت شماره ۳۴ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان امام رضا(ع) دبیرستان پسرانه بصیری
شعبه ثابت شماره ۳۵ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلوارمعلم مدرسه فرزانگان (حضرت معصومه (ع))
شعبه ثابت شماره ۳۶ واقع در شهر کاشمر به نشانی بلوارتعاون حسینیه ۱۴ معصوم(ع)
شعبه ثابت شماره ۳۷ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان دانش دبیرستان مروج
شعبه ثابت شماره ۳۸ واقع در شهر کاشمر به نشانی خیابان سرو دبیرستان مریم
شعبه سیار شماره ۳۹ واقع در شهر کاشمر به نشانی شهرکاشمر فرمانداری (منطقه شرق شهر کاشمر- بیمارستان
شهیدمدرس،امامزاده سیدحمزه،زندان،دانشگاهها،خوابگاهها،کلانتری،پمپ بنزین ها)
شعبه سیار شماره ۴۰ واقع در شهر کاشمر به نشانی شهر کاشمرفرمانداری (منطقه غرب شهرکاشمر-بیمارستان
حضرت ابوالفضل،ترمینال،خوابگاهها،مؤسسه رمضان وغدیر،کلانتری)
شعبه ثابت شماره ۴۱ واقع در روستای به نشانی روستای زنده جان مدرسه جوادالائمه
شعبه ثابت شماره ۴۲ واقع در روستای به نشانی روستای کسرینه – حسینیه حسینی
شعبه ثابت شماره ۴۳ واقع در روستای به نشانی روستای کسرینه – مدرسه دخترانه عربیان
شعبه سیار شماره ۴۴ واقع در روستای به نشانی روستاهای حاجی آباد- محمدیه حسینیه روستا
شعبه ثابت شماره ۴۵ واقع در روستای به نشانی روستای سرحوضک – حسینیه ابوالفضلی
شعبه ثابت شماره ۴۶ واقع در روستای به نشانی روستای مغان – حسینیه ابوالفضلی
شعبه سیار شماره ۴۷ واقع در روستای به نشانی روستاهای ممرآباد-هندآباد حسینیه روستا
شعبه سیار شماره ۴۸ واقع در روستای به نشانی روستاهای عشرت آباد-شوکتیه حسینیه روستا
شعبه ثابت شماره ۴۹ واقع در روستای به نشانی روستای قوژد – دبیرستان دخترانه پیام
شعبه ثابت شماره ۵۰ واقع در روستای به نشانی روستای قوژد – مدرسه ابتدایی یاسر
شعبه ثابت شماره ۵۱ واقع در روستای به نشانی روستای فروتقه – حسینیه حسینی
شعبه ثابت شماره ۵۲ واقع در روستای به نشانی روستای فروتقه – حسینیه ابوالفضلی
شعبه ثابت شماره ۵۳ واقع در روستای به نشانی روستای فدافن – حسینیه حسینی
شعبه ثابت شماره ۵۴ واقع در روستای به نشانی روستای فدافن – حسینیه ابوالفضلی
شعبه ثابت شماره ۵۵ واقع در روستای به نشانی روستای تربقان – مدرسه ابتدایی شهید اسکندری
شعبه ثابت شماره ۵۶ واقع در روستای به نشانی روستای رزق آباد – حسینیه ابوالفضلی
شعبه ثابت شماره ۵۷ واقع در روستای به نشانی روستای رزق آباد- حسینیه حسینی
شعبه ثابت شماره ۵۸ واقع در روستای به نشانی روستای عارف آباد مدرسه شهید عباسپور
شعبه ثابت شماره ۵۹ واقع در روستای به نشانی روستای فرح آباد – حسینیه ابوالفضلی
شعبه ثابت شماره ۶۰ واقع در روستای به نشانی روستای فرح آباد (مرکزبهداشتی درمانی )
شعبه سیار شماره ۶۱ واقع در روستای به نشانی روستاهای کاژغونه – حاجی رجب حسینیه روستا
شعبه ثابت شماره ۶۲ واقع در روستای به نشانی روستای اسحاق آباد- تکیه روستا
شعبه سیار شماره ۶۳ واقع در روستای به نشانی روستای تل آباد – گندم بر -تکیه روستا
شعبه سیار شماره ۶۴ واقع در روستای به نشانی روستاهای بهاریه – کلاته نای – طاهر آباد – تکیه روستا
شعبه ثابت شماره ۶۵ واقع در روستای به نشانی روستای فرگ مدرسه نجمه
شعبه ثابت شماره ۶۶ واقع در روستای به نشانی روستای فرگ – مدرسه شهدای قدس
شعبه سیار شماره ۶۷ واقع در روستای به نشانی روستاهای جردوی -قوچ پلنگ حسینیه روستا
شعبه ثابت شماره ۶۸ واقع در روستای به نشانی روستای نای حسینیه روستا
شعبه ثابت شماره ۶۹ واقع در روستای به نشانی روستای فرشه – حسینیه روستا

۲ – بخش کوهسرخ
شعبه ثابت شماره ۷۰ واقع در شهر ریوش به نشانی ریوش مدرسه دخترانه تقوا
شعبه ثابت شماره ۷۱ واقع در شهر ریوش به نشانی ریوش-میدان جهاد-مدرسه شهیدان عبداله زاده و قرایی
شعبه ثابت شماره ۷۲ واقع در شهر ریوش به نشانی ریوش خیابان معلم مدرسه حضرت زینب(س)
شعبه سیار شماره ۷۳ واقع در شهر ریوش به نشانی ریوش-بخشداری کوهسرخ-کلاته تیمور
شعبه ثابت شماره ۷۴ واقع در روستای به نشانی تولا حسینیه ابوالفضلی
شعبه ثابت شماره ۷۵ واقع در روستای به نشانی موشک مدرسه شهید علی اکبری
شعبه سیار شماره ۷۶ واقع در روستای به نشانی روستاهای علی آباد-بختیار-مدرسه شهید عندلیب و مدرسه مرحوم محمد حسین بختیاری
شعبه سیار شماره ۷۷ واقع در روستای به نشانی روستاهای اکبر آباد –چلپو –مدرسه معرفت-مدرسه شهید نیازمند
شعبه ثابت شماره ۷۸ واقع در روستای به نشانی مکی –مدرسه هما
شعبه ثابت شماره ۷۹ واقع در روستای به نشانی کوشه-مدرسه برزو نیک نژاد
شعبه ثابت شماره ۸۰ واقع در روستای به نشانی کوشه نما-مدرسه شهید کریمی
شعبه ثابت شماره ۸۱ واقع در روستای به نشانی تنورجه-مدرسه شهید کاشانی
شعبه ثابت شماره ۸۲ واقع در روستای به نشانی ایور – مدرسه شهیدان آخرتی و عارفی
شعبه ثابت شماره ۸۳ واقع در روستای به نشانی ایور-مدرسه شهید بخشی
شعبه ثابت شماره ۸۴ واقع در روستای به نشانی نامق-مدرسه شهید محمدی
شعبه ثابت شماره ۸۵ واقع در روستای به نشانی طرق-حسینیه ابوالفضلی
شعبه سیار شماره ۸۶ واقع در روستای به نشانی روستاهای قراچه –پایین دره-مدرسه شهید مصطفی خمینی و مدرسه شهید صنعتی
شعبه ثابت شماره ۸۷ واقع در روستای به نشانی کریز-حسینیه ابوالفضلی
شعبه سیار شماره ۸۸ واقع در روستای به نشانی روستاهای تجرود-خرو-حسینیه ابوالفضلی-مدرسه شهید کشوری
شعبه ثابت شماره ۸۹ واقع در روستای به نشانی بنده قراء-مدرسه شهید ناصری
شعبه ثابت شماره ۹۰ واقع در روستای به نشانی خضربیگ-مدرسه شهید محمدزاده
شعبه ثابت شماره ۹۱ واقع در روستای به نشانی اوندر-حسینیه ابوالفضلی
شعبه سیار شماره ۹۲ واقع در روستای به نشانی روستاهای خضر آباد –دهمیان-مدرسه شهید شیرودی-مدرسه فتح المبین
شعبه سیار شماره ۹۳ واقع در روستای به نشانی روستاهای قصون-توندر-مدرسه میرزاکوچک خان و مدرسه شهید رمضانی
شعبه سیار شماره ۹۴ واقع در روستای به نشانی روستاهای داغی-سنجدک-مدرسه شهید عسگریان و مدرسه شهید بخارایی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.