برگزاری انتخابات زن تسهیلگر روستایی در ۵ روستای شهرستان کاشمر

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی کاشمر، در راستای تحقق یکی از رسالت های ترویجی که جذب مشارکت مردمی است ، مراسم انتخاب زن تسهیلگر روستایی در سطح ۵ روستا برگزار گردید. از بین کاندیداها در هر روستا ۲ نفر به عنوان تسهیلگر اصلی و دیگری به عنوان علی البدل انتخاب شده تاارتباط آموزشی ترویجی را برای سایر زنان روستایی برقرار کنند.زنان تسهیلگر نمایندگی سایر زنان را برعهده داشته و روابط دو سویه ای بین زنان روستایی و ارگانهای دولتی و غیردولتی ایجاد می کنند . در حال حاضر در ۲۰ روستای شهرستان زنان تسهیلگر مشغول فعالیت و همکاری در زمینه های مختلف آموزشی و ترویجی، فرهنگی و اجتماعی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.