نشست هم اندیشی فعالان تئاتر کاشمر برگزار گردید

index888888888888888888888888888888888888

مشهدتئاتر- جلسه هم اندیشی وتبادل نظرفعالان عرصه هنرهای نمایشی کاشمر برگزارگردید.

به گزارش «پایگاه تخصصی اطلاع رسانی مشهدتئاتر»؛ نخستین جلسه هم اندیشی و تبادل نظر فعالان عرصه هنرهای نمایشی کاشمر درشش ماهه دوم سال  ۹۵روز دوشنبه سوم آبان ماه درمحل اداره فرهنگ وارشاداسلامی کاشمربرگزار گردید.

حسین نوری رئیس انجمن هنرهای نمایشی کاشمر گفت:دراین جلسه هریک ازحاضرین دیدگاههاوراهکارهای خود راپیرامون جشنواره تئاتر استانی میثاق،سوگواره استانی تعزیه وتولید واجرای عمومی نمایش بیان نمودند.

همچین در پایان جلسه و با نظر هنرمندان و پس از رای گیری  ۳نفر از هنرمندان منتخب جهت انتخاب مسول جدید انجمن شهرستان به انجمن هنرهای نمایشی استان معرفی گردیدند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.