ارتقاء مرکز درمانی تامین اجتماعی کاشمر به پلی کلینیک مورد موافقت قرار گرفت

‍ ارتقاء مرکز درمانی تامین اجتماعی کاشمر به پلی کلینیک مورد موافقت قرار گرفت

بر اساس پیگیری دکتر بنیادی و به منظور تقویت خدمات در حوزه بهداشت و درمان، مرکز درمانی سطح ۲ تامین اجتماعی کاشمر به سطح ۳ تخصصی ارتقا یافت

با تبدیل این مرکز به پلی کلینیک خدمات بیشتری به بیماران به صورت تخصصی و مناسب‌تر ارائه خواهد شد

تبدیل این مرکز به سطح بالاتر که از سال گذشته توسط نماینده مردم ترشیز مورد پیگیری قرار گرفت، در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مطرح و مورد موافقت واقع شد

پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی از محل بودجه سال ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت و دارای ۵۴ ردیف تشکیلاتی برای فعالیت در دو شیفت می باشد

 ارتقاء مرکز درمانی تامین اجتماعی کاشمر به پلی کلینیک مورد موافقت قرار گرفت

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.