پلمپ یک واحد تجاری بعلت عدم رعایت سد معبر علی رغم تذکر قانونی

پلمپ یک واحد تجاری بعلت عدم رعایت سد معبر علی رغم تذکر قانونی

پلمپ یک واحد تجاری بعلت عدم رعایت سد معبر علی رغم تذکر قانونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.