برگزاری دومین دوره تخصصی بسته بندی صنایع دستی و سوغات در شهرستان کاشمر

برگزاری دومین دوره تخصصی بسته بندی صنایع دستی و سوغات در شهرستان کاشمر
در شهر ییلاقی ریوش
تاریخ برگزاری ۹ و ۱۰ اسفند ۹۶

برگزاری دومین دوره تخصصی بسته بندی صنایع دستی و سوغات در شهرستان کاشمر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.