مسابقات فوتبال رومیز موسسه خیریه معلولین و سالمندان رمضان کاشمر

مسابقات فوتبال رومیز موسسه خیریه معلولین و سالمندان رمضان کاشمر ۲۷بهمن
باهمکاری انجمن فوتبال رومیز کاشمر

 

جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست
امام علی(ع)

 

مسابقات فوتبال رومیز موسسه خیریه معلولین و سالمندان رمضان کاشمر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.