کسب عناوین برتر المپیاد همگانی خراسان رضوی توسط بانوان ورزشکار کاشمر

کسب ۴ عنوان برتر در اولین المپیاد ورزش همگانى استان خراسان رضوى (مشهد مقدس) توسط بانوان ورزشکار شهرستان کاشمر

کسب عناوین برتر المپیاد همگانی خراسان رضوی توسط بانوان ورزشکار کاشمر

تیم طناب زنی بانوان زیر ١۶ سال مقام اول
اسامی تیم ۲ نفره طناب زنی بانوان زیر ١۶ سال (خانمها فاطمه صداقتى و مریم جردوى)

تیم تیر و کمان سنتى(پلخمون) بانوان مقام دوم
اسامی تیم ٣ نفره تیر و کمان سنتى(پلخمون)

خانم ها زهرا باقرپور، نجمه طاهرى و مریم مرادیان

تیم طناب کشى بانوان شهرستان مقام چهارم

تیم داژبال بانوان شهرستان مقام چهارم

۴۵ بانوى ورزشکار شهرستان کاشمر در ٩ رشته ورزشی در اولین المپیاد ورزشی استان خراسان رضوی شرکت نمودند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.