برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری در کاشمر

کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری
با حضور خانم آرمند کارشناس ارشد رواشناسی و مشاور – بصورت رایگان
۶ اسفند ۱۶ الی ۱۸
کتابخانه زیارتگاه شهید مدرس(ره)

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری در کاشمر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.