کمپین عیدانه کاشمر، حتما بخوانید و نشر دهید

“کاشمر،شهرمن است شهرفرشتگان”
نوروز را برای کسانی که مقصدشان کاشمر است، خاطره سازکنیم.امسال همه باهم و در حرکتی بیادماندنی و زیبا نشان میدهیم که اگر بخواهیم میتوانیم.
پس بکمک هم کاری میکنیم کارستان،با رعایت آنچه که خوب است ازجمله:

۱_باهم وبویژه بامسافران عزیز مهربان باشیم و لبخندمان وآرزوی سرخوشی را بدرقه راهشان کنیم.
۲_در دادن آدرس های خواسته شده،حتی الامکان کمکشان کنیم و وقت بگذاریم.
۳_کاسبان عزیز وبازاریان محترم شهر، چون همیشه نشان دهیم منصف هستیم و هوای همه را داریم.
۴_در رسیدگی،نظافت و پاکیزگی و زیبایی شهر، با نهادهای مربوطه و بویژه شهرداری محترم همکاری کنیم.
۵_مراقب حضور در نانوایی ها باشیم.اگر نوبتمان را بآنها ندادیم،برخورد خوب و مهربانانه حداقل کاری است که خرجی ندارد و البته بسیار تاثیرگذاراست.
۶_در جایگاهای سوخت بویژه، با یکدیگر و بویژه میهمانان عزیز مهربان تر از گذشته باشیم تا شگفت زده شوند از این همه مهربانی.
۷_در مواقع اضطرار وضرورت یاریگر یکدیگرباشیم. خودروی تک سرنشین جابرای کمک دارد.
۸_هرکس در حد بضاعتش و بسهم خودش جشن عاطفه ها و نیکوکاری راه بیندازد.
۱۰_قوانین راهنمایی و رانندگی را بنحو احسن رعایت کنیم تا پلیس همراه تر و خوشحال تری داشته باشیم و مسافر را خوشحال از شهرمان راهی کنیم.
۱۱_حتما خود را ملزم کنیم در هنگام چراغ قرمز، پشت خط عابر پیاده توقف کنیم. همه اعمال ما از سوی مسافران عزیز رصد می شود.نشان دهیم شهرمان قانون مند است.
۹_قبل عید وبویژه درایام عید از نیازمندان آشنا غافل نشویم و نشویم.
۱۰_حواسمان به فضای سبزشهرمان باشد.آن ها حتما نیاز به مراقبت دارند.
۱۱_در صورت دیدن خطایی از کسی، یادآوری وتذکر با مهربانی و روی خوش بهترین و زیباترین والبته تاثیرگذارترین کار است.
۱۳_هرگزبا وسیله نقلیه در پیاده رو ظاهر نشویم.
۱۴_باحیوانات مهربان تر از گذشته باشیم.
۱۵_درمناطق ییلاقی،حفظ نظافت و اکوسیستم طبیعی سرلوحه کارمان باشد.

بامید داشتن شهری آبادتروزیباتر، شهروندی خلاق تر و فرهیخته تر ومهربان تر.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.