کلیه مددکاران ترویجی شهرستان کاشمر تحت پوشش بیمه حوادث رایگان قرار گرفتند

به گزارش مدیریت جهاد کشاورزی کاشمر، تمامی مددکاران ترویجی در شهرستان تحت پوشش بیمه حوادث رایگان قرار گرفتند. مددکاران ترویجی شهرستان کاشمر که تعداد آنها به  ۸۵ نفر می رسد، در روستاهای مختلف مستقر هستند و  به عنوان رابط بین مروجان و کارشناسان ترویج با خیل عظیم مخاطبان در روستاهای مختلف عمل نموده و نه تنها هزینه فعالیت های آموزشی – ترویجی را کاهش می دهند ، بلکه با تعدیل تفاوت در نگرش و خرده فرهنگ های موجود بین کارکنان ترویج و روستائیان، امکان تسریع و تسهیل فرآیند پذیرش را مهیا می کنند. بر این اساس کلیه مددکاران ترویجی به موجب بیمه نامه شماره ۲۳۳/۳۱۷۵۲/۱۱۴۵/۸۲ از تاریخ ۱/۱۱/۸۹ لغایت ۳۰/۱۰/۹۰ به مدت یک سال بیمه حوادث شده اند و در صورت هرگونه خسارت، طبق قرارداد ، مددکاران ترویجی به نزدیک ترین شعبه بیمه ایران معرفی می شوند تا پیگیری لازم صورت پذیرد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.