رتبه اول استان خراسان رضوی در کسری مخازن آب های زیرزمینی

مدیرحفاظت و بهره برداری از منابع آب استان خراسان رضوی گفت: به جهت کسری مخازن آب های زیرزمینی با بیش از یک میلیارد متر مکعب در سال، استان خراسان رضوی رتبه یک را در کشور دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، غلامرضا ممدوحی عنوان کرد: در خصوص سازگاری با خشکسالی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مطرح است، در برنامه‌های کوتاه مدت عمده تمرکز و هدف بر این بوده که شرایط موجود را حفظ کرده و برنامه‌های حفاظتی به جهت کنترل برداشت‌های غیر مجاز را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: در راهکارهای میان مدت اجرا پروژه پساب و انتقال آن به غرب مشهد و جایگزینی با آب کشاورزی، اجرای سد شوریجه، انجام مطالعات انتقال آب از هزار مسجد مطرح است و در بلندمدت انتقال آب از دریای عمان در دستور کار قرار دارد.

مدیرحفاظت و بهره‌برداری از منابع آب استان خراسان رضوی در خصوص بارش‌های سال جاری افزود: با نگاهی به آمارهای موجود می‌توان دریافت که میانگین بارش استان ۲۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دراز مدت ۳۵ کاهش یافته است.

ممدوحی تاکید کرد: شهرستان کاشمر با ۶۱ میلیمتر بارش و ٣٨ درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته و ۵۹ درصد نسبت به دراز مدت کمترین بارندگی را در سال جاری داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آتی در مشهد ۲۰۸ میلیمتر بارندگی صورت گرفته که ۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

مدیرحفاظت و بهره‌برداری از منابع آب استان خراسان رضوی در خصوص وضعیت سد‌ها، تصریح کر د: در سال آبی جاری تا انتهای خرداد ماه حجم مخازن ۱۹ سد استان ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و همچنین در سال آبی ۹۷-۹۶ روان آب‌ها نسبت به میانگین دراز مدت ۴۰ درصد کاهش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.