درخواست از وزیر برای توقف خاموشی در روستاها

نماینده کاشمر ،خلیل آباد و بردسکن گفت:طی نامه ای به وزارت نیرو خواستار لغو خاموشی کلیه روستاها و صنایع دام و طیور وابسته در منطقه ترشیز و یا جبران خسارات ناشی از خاموشی در این منطقه شدم.

دکتر بهروز بنیادی در ادامه به قدس آنلاین تصریح کرد: در این نامه به صراحت اعلام کردم که خاموشی مستمر و بدون برنامه مدون چاه موتور ها در روستاها آسیب زیادی به فعالیت کشاورزی و دامداری روستانشینان زده و موجب ضرر و زیان مالی زیاد کشاورزان و صاحبان صنایع دام و طیور گردیده است که این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد کشور نگرانی ایجاد بحرانهای جدید را به وجود آورده است.
وی افزود:وزارت نیرو یا باید خاموشی در کلیه روستاها و صنایع دام و طیور وابسته را لغو کند و یا جبران خسارات ناشی از این اقدام و طراحی بسته حمایتی برای کشاورزان و دامداران روستایی را در نظر بگیرد.
بنیادی اظهار داشت: قطعی نامنظم برق در روستا ها و چاه موتورهای کشاورزی، محصولات این منطقه را دچار آسیب زیادی کرده است.زیرا اغلب محصولات این منطقه در شرایط کنونی در مرحله نهایی هستند و این خاموشی ها لطمات زیادی به کشاورزان آن هم در شرایط اقتصادی فعلی خواهد زد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.