میزان بارش در کاشمر ۱۰۰ درصد افزایش یافت

رئیس اداره هواشناسی کاشمر گفت: حجم بارش ثبت شده در ایستگاه کاشمر طی ماههای مهر و آبان امسال ۲۵ میلیمتر است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد بیشتر شده است.

علی اصغرزاده روز دوشنبه به در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با وجود بارشهای اخیر و آتی باید نسبت به مدیریت مصرف آب توجه ویژه داشت و راهکارهای مناسب و اجرایی را در این زمینه در نظر گرفت.
وی ادامه داد: میزان بارش طی سال زراعی گذشته در کاشمر به میزان ۲۲ درصد نسبت به سال ماقبل کاهش یافت و این شهرستان از همین حیث در بین ۲۰ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خراسان رضوی رتبه یازدهم را به خود اختصاص داد.
رئیس اداره هواشناسی کاشمر گفت: مدلهای پیش بینی فصلی هواشناسی نشان می دهد میانگین بارش این شهرستان در فصل پاییز در محدوده نرمال و بیش از نرمال است.
وی افزود: مصداق آن بارشهایی است که تا این زمان اتفاق افتاده و در فصل زمستان و دی ماه با کاهش بارش نسبت به نرمال و افزایش دما مواجهیم و بهمن و اسفند نیز بارشها در حد نرمال و بالاتر از نرمال پیش بینی می شود.
کاشمر در فاصله ۲۲۸ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.