اعتراضات مردم نسبت به نصب اشتراک برق خریداری شده کاشمر

اعتراضات مردم نسبت به نصب اشتراک برق خریداری شده در شهرستان کاشمر به اوج خود رسید. به گفته خبرنگار ما در گفتگو با خریداران اشتراک برق گفته اند که : مدت ۳ الی ۴ ماه می باشد که اشتراک را خریداری کرده تا از پرداخت قبوض کمر شکن جلوگیری نمائیم ولی متاسفانه هر بار که به مدیریت برق کاشمر مراجعه می کنیم اندکی ما را از این اتاق به آن اتاق راهنمایی می کنند در آخر هم می گویند کابل ، کنتور ، فیوز و غیره نداریم!
ما شهروندان چه گناهی کردیم؟ آیا در شهر های دیگر استان هم همین خبر است؟ پولی که اول از ما گرفته اند به کجا رفته ؟
توسط: حسن فاطمی پور

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.