اهم فعالیتهای امور آبفا کاشمر در سال گذشته

به گزارش روابط عمومی آبفا خراسان رضوی ، در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شد امور آبفای کاشمر توانست ضمن تامین نیازهای شهروندان شهرستان کاشمر و ریوش علاوه بر انجام فعالیتهای روزانه که همانا تامین اب شرب با کیفیت و کمیت مناسب بوده است در راستای ارتقا خدمات خود اقداماتی از قبیل تولید ۹ میلیون و ۴۸۹ هزار متر مکعب آب شرب ، اصلاح ۵ کیلومتر شبکه فرسوده،توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه جدید، احداث ۲۰ مورد حوضچه طرح تیپ،اجرای پروژه آبرسانی به یم هزار و هشت واحد مسکن مهر، اصلاح ۴ کیلومتر شکه فرسوده در شهر ریوش از محل اعتبارات عمرانی،کاهش هزینه های انرژی مصرفی به میزان ۱۵درصد،تعویض یک هزار و ۸۲۵ دستگاه کنتور خراب به صورت رایگان، بازسازی ۵۲۶ رشته انشعاب فرسوده،واگذاری و نصب یک هزار و ۸۲۵ رشته انشعاب جدید  و آبرسانی به شهرک نیمه صنعتی کاشمر به طول ۶هزار مترانجام داده است.

گفتنی است ،امور آبفا کاشمر با کسب رضایت ۹۹درصد جمعیت تحت پوشش خود به عنوان اداره برتر در ارائه خدمات به تعاونی های مسکن مهر شهرستان کاشمر نیز مطرح می باشد .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.